Lithuanian University of Health Sciences

Om universitetet

Dette universitetet er representert av “Medical Doctor” med alle deres avdelinger rundt om i hele verden.

Det litauiske veterinærakademiet i Kaunas er en del av Lithuanian University of Health Sciences. Universitetet er det eneste i Litauen som en utdannelse innen fagene veterinærkirurgi og matsikkerhet.

Om stedet

Akademiet har over 75 års erfaring med å utdanne tusenvis av studenter til å bli veterinærer. I dag går 1300 studenter på forskjellige program ved veterinærakademiet.

Veterinærfakultetet ved Lithuanian University of Health Sciences har fire institutter, to dyreklinikker og et senter for patologi. Studentboligene universitetet tilbyr er i gangavstand fra hovedbygningen der studiene finner sted.

Fakultetet har mange avtaler med klinikker, farmasøytiske firmaer og matindustrien, som gjør det mulig for studentene å få praktisk erfaring. I Norge må utenlandsstudenter som har fullført veterinærutdannelse søke autorisasjon hos Mattilsynet. Programmet kan tas på engelsk for internasjonale studenter.

Skolen er tilknyttet en landsdekkende gård for forskning innen husdyrhold og veterinærmedisin. Her finner en flere ulike typer dyr og en er med å diagnostisere nye sykdommer. Gården som heter Vecauce, er viktig spesielt for førsteårsstudenter, og er en obligatorisk del av den teoretiske kunnskapen en får ved universitetet.

Om du tar et av M.D Internationals Studies unike medisinske før-kurs vil du ha den kunnskapen du trenger for å bestå opptaksprøvene til det litauiske veterinærakademiet i Kaunas.

Internasjonale program

  • Veterinærstudiet: Fem og et halvt år fører til mastergrad i veterinærkirurgi / veterinærmedisin

Opptakskrav

  • Fullført/bestått videregående
  • Bestått opptaksprøve: skriftlig og muntlig eksamen i biologi og kjemi

Skolepenger

  • Veterinærstudiet: rundt 8000 € per år

 

Levekostnader

  • Rundt 500 € per måned. Universitetet tilbyr studenthybler

Questions?

Leave your details and we’ll get back to you    Skip to content