Latvia University of Life Sciences and Technologies

Om universitetet

Dette universitetet er ikke representert av “Medical Doctor”.

Veterinærmedisin er en både en vitenskapelig og praktisk gren hvor man studerer sykdom hos dyr, utreder og setter diagnose, samt gir forebyggende og lindrende behandling.
Veterinærer kan også velge å arbeide med f.eks kontroll av matproduksjon, eller oppfølgning av dyrehelse og dyrevelferd.

Fakultetet for veterinærmedisin er det eneste fakultet i Lativa som tilbyr studier hvor studentene blir kvalifisert som veterinær etter endt utdannelse.
I Norge må utenlandsstudenter som har fullført veterinærutdannelse søke autorisasjon hos Mattilsynet.

Skolen er tilknyttet en landsdekkende gård for forskning innen husdyrhold og veterinærmedisin. Her finner en flere ulike typer dyr, og en er med å diagnostisere nye sykdommer.
Gården som heter Vecauce, er viktig spesielt for førsteårsstudenter, og er en obligatorisk del av den teoretiske kunnskapen en får ved universitetet.

Om stedet

Latvia University of Life Sciences and Technologies er en høyere utdanningsinstitusjon.
Det pågår vitenskaplig forskning ved universitetet og det har akademiske og profesjonelle studieprogrammer.

Skolepenger

Veterinærutdannelse: Rundt 6500 euro per år.

Priser endrer seg, derfor anbefales det at en dobbeltsjekker med universitetet.

Unibrista hjemmeside

Questions?

Leave your details and we’ll get back to you    Skip to content