Veterinærstudier i utlandet

Opptakskravene til veterinærstudiet er svært høye i de fleste vestlige land, noe som gjør det nærmest umulig for de fleste å komme inn på dette studiet. En av grunnene til dette er mangelen på akademiske institusjoner som tilbyr veterinærstudier og stor etterspørsel. Mange studenter som ønsker å studere i nærheten av der de bor blir nødt til å bruke verdifull tid og ressurser for å forbedre karakterene sine, uten garanti for at de til slutt vil komme inn på veterinærstudiet.

Som et resultat har mange studenter oppgitt drømmen om å bli veterinær. Men i dag finnes det en enkel løsning for de som virkelig vil studere til veterinær: Mange av fakultetene på fremtredende universiteter rundt om i verden tilbyr veterinærstudier i utlandet på engelsk for utenlandske studenter. Undervisnings- og utdanningsnivået ved disse fakultetene er meget høy, og beviset er alle veterinærene med tittelen «DMV-Doctor of Veterinary Medicine» som har studert i utlandet.

Opptakskravene ved disse fakultetene for veterinærstudier i utlandet, er enklere, man må ha vitnemål i fra videregående skole og bestå skriftlige og muntlige opptaksprøver for å komme inn. Opptaksprøvene tester studentenes kunnskaper innen biologi, kjemi, fysikk, anatomi og fysiologi.

‘Medical Doctor’ unike undervisningsopplegg har som målsetting å forberede og tilegne kandidatene kunnskap innen disse fagene, og det stilles ikke krav om forhåndskunnskap. Målet er å forberede studentene til opptaksprøvene og de første studieårene for veterinærstudier i utlandet.

Det medisinske grunnkurset er relevant i alle land i Europa. Derfor åpner kurset opp for utallige muligheter, og gjør det mulig å bli opptatt og studere i utlandet ved det universitetet som passer for dem.

Questions?

Leave your details and we’ll get back to you    Call Now Button Skip to content