Vår målsetning

Medical Doctor International Academy premed kurs har spesialisert seg på å forberede studenter til opptaksprøvene ved europeiske medisinstudier. Vi fokuserer på de nødvendige fagene og spørsmålene som vi vet vil komme opp på prøvene. Våre studenter får i tillegg en dyptgående forståelse for biologi, kjemi, fysikk, anatomi og fysiologi.

Vårt program ble utviklet av kardiolog Dr. Moshe Cohen, som etter år som lærer innen medisin så behovet for et kurs som kunne hjelpe studentene med å nå sine mål.

Medical Doctor International Academy mål er å gi våre studenter et solid fundament av kunnskap som de kan bygge videre på. Kursene våre vil gi dem mulighetene til å bli tatt opp på deres valg av medisinske studier.

Questions?

Leave your details and we’ll get back to you    Call Now Button Skip to content