Støtte til medisinske studier i utlandet


Du har bestemt deg for å ta en utdannelse innen medisin ved ett av Europas prestisjefylte universiteter. Når beslutningen er tatt er det mange ting å tenke på, kanskje spesielt det økonomiske rundt det å bo utenlands i studietiden.

Fordelen er at norske statsborgere kan ha rett på studielån og -stipend, når man studerer utenlands.

Hvem har rett til studielån?

I følge Lånekassens nettsider, pr 30.10.2016: “Du kan få stipend og lån til helsefaglig utdanning i utlandet som er innenfor et fagområde som krever autorisasjon i Norge, jf. lov om helsepersonell mv. § 48. For eksempel krever kiropraktikk autorisasjon i Norge, men ikke akupunktur. Lånekassen kan derfor ikke gi støtte til akupunkturutdanning.

Lånekassen gir ikke støtte til medisinutdanning utenfor Europa, USA, Canada og Australia.

For å kunne jobbe som helsepersonell i Norge må man ha autorisasjon. Det er helsedirektoratet som har ansvaret for autorisasjon. Vi anbefaler alle som planlegger en helsefaglig utdanning i utlandet, å sette seg inn i hva som skal til for å få autorisasjon. Selv om en utdanning gir rett til støtte fra Lånekassen, gir det ikke automatisk autorisasjon fra helsedirektoratet.”

Om du ønsker å lese mer om dine rettigheter til lån og stipend, kan du gå til lånekassens nettsider.

Om du har spørsmål om vårt studietilbud, kontakt oss, vi hjelper deg gjerne med å velge rett studium!