Personvernerklæring

 1. Introduksjon

Takk for at du besøker vårt nettsted. Vi tar databeskyttelse veldig seriøst og forsøker å beskytte dine personlige data innenfor omfanget av vårt nettstedtilbud.

Med personlige data mener vi alle data knyttet til de personlige og materielle forholdene til en enkeltperson.

 1. Navn og adresse på behandlingsansvarlige

Behandlingsansvarlige i henhold til grunnleggende EUs personvernforordning (GDPR – General Data Protection Regulation) og andre nasjonale databeskyttelseslover i medlemslandene, samt andre databeskyttelsesbestemmelser i forbindelse med driften av nettstedet, er:

Selskapsnavn:  Medical Doctor European Real Estate Ltd

Hovedkvarter: Yigal Alon 94 (Alon tower 2), Tel-Aviv, Israel

Telefon:  +972-37511553

e-post: [email protected]

https://nb.medicaldoctor-studies.com/

Company Name: (Europe)  MD International Studies (Sweden) LTD

Adress: Grev turegatan 21 Stockholm, Sweden.

Phone:  +46-8121-60760

email: [email protected]com

III. Generell informasjon om databehandling

 1. Omfanget av behandling av personopplysninger

Vi behandler kun personopplysningene til brukerne i den grad det er nødvendig for å gi et fungerende nettsted, samt innhold og tjenester. Behandlingen av personopplysninger fra brukerne skjer regelmessig bare etter samtykke fra brukeren. Et unntak gjelder i de tilfeller der forhåndsgodkjenning ikke kan oppnås av faktiske grunner, og behandling av dataene er tillatt i henhold til lovbestemmelser.

 1. Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

I den grad vi mottar samtykke fra den registrerte for behandling av personopplysninger, Art. 6. 1 a EUs personvernforordning (GDPR – General Data Protection Regulation) fungerer som det juridiske grunnlaget. Du kan tilbakekalle dette samtykket når som helst i samsvar med detaljene i avsnitt XI. 8. av denne Personvernerklæring.

Art. 6. 1 b GDPR fungerer som et juridisk grunnlag for behandling av personopplysninger som kreves for utførelsen av en kontrakt der den registrerte er en part. Dette gjelder også for behandling som er nødvendig for gjennomføring av forhandlings mål.

Dersom behandling av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse som vårt firma er underlagt, Art. 6. 1 c GDPR fungerer som det juridiske grunnlaget.

I tilfelle at de vitale interessene til den registrerte eller en annen enkeltperson gjør det nødvendig for behandling av personopplysninger, Art. 6. 1 d GDPR fungerer som det juridiske grunnlaget.

Hvis behandlingen er nødvendig for å beskytte selskapets eller tredjeparts berettige interesser, og hvis disse interesser, grunnleggende rettigheter og grunnleggende friheter til den registrerte ikke overstiger den førstnevnte interessen, er Art. 6. 1 f. GDPR fungerer som det juridiske grunnlaget for behandlingen.

 1. Data sletting og lagringsvarighet

Personopplysningene til den berørte personen vil bli slettet så snart formålet med lagringen ikke lenger gjelder for det. Lagring kan også skje hvis den europeiske eller nasjonale lovgiver har fastsatt dette i EUs forskrifter, lover eller andre bestemmelser som den behandlingsansvarlige er underlagt. Dataene skal også slettes dersom en lagringsperiode foreskrevet av de nevnte standarder utløper, med mindre det er nødvendig for ytterligere lagring av dataene for sluttføring eller utførelse av en kontrakt.

 1. Mottaker av dine data

Medical Doctor European Real Estate Ltd, Yigal Alon 94 (Alon tower 2), Tel-Aviv, Israel., driver nettsiden med nettadressen https://nb.medicaldoctor-studies.com/ («Website») og fungerer bare som mellommann. De betalt forberedende kursene som er annonsert på nettstedet (heretter kalt «Kurs») for ulike studier og opptaksprøver og andre land, utføres av MD International Studies (Sweden) Ltd (heretter kalt «Selskapet»), med sitt hovedkontor på Yigal Alon 94 (Alon tower 2), Tel-Aviv, Israel. Kontrakten inngås også med selskapet. Dataene som er gitt i denne sammenheng av brukerne av nettstedet, blir overført til selskapet med det formål å initiere og oppfylle kontrakten. Videre vil eventuelle personopplysninger kun bli gjort tilgjengelig for selskapet dersom og i den grad det er nødvendig for å beskytte våre juridiske og kontraktsmessige rettigheter og forpliktelser.

 1. Overføring til tredjelande

Vi overfører ikke dataene dine til mottakere i land uten å ha tilstrekkelig grad av databeskyttelse (tredjeland). I forbindelse med ovennevnte overføring og drift av nettstedet av Medical Doctor European Real Estate Ltd, kan brukerens personopplysninger overføres til mottakerne i Israel. For Israel har Europa-kommisjonen utstedt en tilstrekkelig beslutning i henhold til Art. 45 GDPR. I tillegg til ovennevnte overføring er mottakerne i hovedsak tjenesteleverandørene som jobber for oss i forbindelse med driften av nettstedet Forutsatt at vi integrerer slike eksterne tjenesteleverandører med oss, skjer dette alltid innenfor grensene og i samsvar med gjeldende i GDPR og personopplysningsloven. Videre overfører vi kun personlige opplysninger til andre mottakere dersom vi er lovlig forpliktet til å gjøre det. I alle andre tilfeller vil vi kun overføre dataene dine til tredjeparter dersom du har gitt oss ditt samtykke til å gjøre det.

 1. Tilveiebringelse av nettsiden og opprettelse av loggfiler
 2. Beskrivelse og omfang av databehandlingen

Hver gang du åpner nettstedet vårt, samler systemet vårt automatisk data og informasjon fra datasystemet til den tilgangsdatamaskinen. Følgende data vil bli samlet inn:

 • Informasjon om nettlesertypen og versjonen som brukes
 • Brukerens operativsystem
 • Internett-leverandøren for brukeren
 • IP-adressen til brukeren
 • Dato og klokkeslett for tilgang
 • Nettstedene hvor brukerens system får tilgang til nettstedet vårt
 • Nettstedene som er tilgjengelige ved bruk av brukerens system gjennom vår nettside

Dataene lagres også i loggfilene i vårt system. Disse dataene lagres ikke sammen med andre personopplysninger fra brukeren.

 1. Rettslig grunnlag for databehandlingen

Rettsgrunnlaget for midlertidig lagring av data og loggfiler i henhold til Art. 6. 1 f GDPR.

 1. Formål med databehandlingen

Den midlertidige lagringen av IP-adressen av systemet er nødvendig for å muliggjøre levering av nettsiden til brukerens datamaskin. Til dette formål må brukerens IP-adresse forbli lagret i varigheten av sesjonen.

 Lagring av data i loggfilene er gjort for å sikre funksjonaliteten til nettstedet Dataene brukes også til å optimalisere nettstedet og for å sikre sikkerheten til våre informasjonsteknologiske systemer. Enhver evaluering av dataene til markedsføringsformål finner ikke sted i denne sammenhengen.

Disse formålene inkluderer også vår berettiget interesse for databehandling i henhold til Art. 6. 1 f GDPR.

 1. Varighet av lagring

Dataene blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålet de ble samlet inn for. Når det gjelder innsamling av data for formålet med å levere nettstedet, er dette tilfelle når den respektive sesjonen er avsluttet.

Hvis dataene er lagret i loggfilene, er dette tilfelle etter senest syv dager. Lagring utover dette er mulig. I dette tilfellet blir IP-adressene til brukerne slettet eller alienert slik at den oppringende klientens identitet ikke lenger er mulig å få.

 1. Mulighet for motstand og fjerning

Innsamling av data for levering av nettsiden og lagring av data i loggfiler er obligatorisk for driften av nettstedet. Følgelig er det ingen mulighet for innvendinger fra brukerens side.

 1. Bruk av informasjonskapsler (Cookies)
 2. Beskrivelse og omfang av databehandlingen

Vår nettside bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler er tekstfiler som skal lagres i nettleseren, eller nettleseren lagrer dem på brukerens datasystem. Når en bruker får tilgang til et nettsted, kan en informasjonskapsel lagres på brukerens operativsystem. Denne informasjonskapselen inneholder en karakteristisk streng av tegn som gjør at nettleseren unikt identifiseres når nettstedet blir ringt opp igjen.

Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre nettstedet vårt mer brukervennlig. Noen av elementene i vår nettside krever at nettleseren kan identifiseres selv etter en sideendring.

Følgende data lagres og overføres i informasjonskapslene:

 • språkinnstilling
 • login informasjon

Vi bruker også informasjonskapsler på nettstedet vårt, som gjør at vi kan analysere Internet-oppførsel til våre brukere. På denne måten kan følgende data overføres:

 • Angitte søkeord
 • Frekvens av sidevisninger
 • Bruk av nettsidefunksjoner

Brukerdataene som samles på denne måten, blir gjort til et pseudonym på grunn av de tekniske forholdsregler. Derfor er det ikke lenger mulig å tildele dataene til den anropende brukeren. Dataene lagres ikke sammen med andre personopplysninger fra brukerne.

Når du ringer opp vår nettside, blir brukeren informert om bruken av informasjonskapsler med henblikk på analyse, og hans samtykke til behandling av personopplysninger som brukes i denne konteksten er oppnådd. I denne sammenheng er det også en henvisning til dette Personvernerklæring.

 1. Rettslig grunnlag for databehandlingen

Rettsgrunnlaget for behandling av personopplysninger ved hjelp av teknisk nødvendig informasjonskapsler er i henhold til art. 6. 1 f GDPR.

Rettsgrunnlaget for behandling av personopplysninger ved bruk av informasjonskapsler for analyseformål er i henhold til art. 6. 1 a GDPR hvis brukeren har gitt sitt samtykke. (GDPR) som rettslig grunnlag. Du kan tilbakekalle dette samtykket når som helst i samsvar med detaljene i avsnitt XI. 8. av denne Personvernerklæring nedenfor.

 1. Formål med databehandlingen

Formålet med å bruke teknisk nødvendig informasjonskapsler er å forenkle bruken av nettsteder for brukere. Noen funksjoner på nettstedet vårt kan ikke tilbys uten bruk av informasjonskapsler. På grunn av det er det nødvendig at nettleseren er anerkjent også etter en sideendring.

 Vi trenger informasjonskapsler for følgende applikasjoner:

 • Godta språkinnstillinger
 • Husk søkeord

Brukerdataene som samles inn av teknisk nødvendige informasjonskapsler, brukes ikke til å opprette brukerprofiler.

Analysekakene brukes til å forbedre kvaliteten på nettstedet vårt og dets innhold. Gjennom analysekakene lærer vi hvordan nettstedet brukes, og kan dermed kontinuerlig optimalisere tilbudet.

I disse formål er også vår berettiget interesse i behandling av personopplysninger i samsvar med art. 6. 1 f GDPR.

 1. Varighet av lagring, mulighet for innsigelse og fjerning

Informasjonskapsler lagres på brukerens datamaskin og overføres til nettstedet vårt av brukeren. Derfor har du som bruker også full kontroll over bruken av informasjonskapsler. Du kan deaktivere eller begrense overføringen av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i nettleseren din. Informasjonskapsler som allerede er lagret, kan slettes når som helst. Dette kan også gjøres automatisk. Hvis informasjonskapsler er deaktivert for vår nettside, er det mulig at ikke alle funksjoner på nettstedet kan brukes til sin fulde utstrekning.

 1. Google Analytics

Dette nettstedet bruker Google Analytics, en web analysetjeneste fra Google Inc. («Google»). Google Analytics bruker «cookies», som er tekstfiler plassert på datamaskinen din, som hjelper nettstedet til å analysere hvordan brukerne bruker nettstedet. Informasjonen generert av informasjonskapselen om bruken av denne nettsiden, vil vanligvis bli overført til og lagret av Google på servere i USA. Hvis imidlertid IP-anonymisering er aktivert på denne nettsiden, vil Google først avkorte din IP-adresse i medlemslandene i Den europeiske union eller andre signatarstater i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Bare i unntakstilfeller er den fulle IP-adressen overført til en Google-server i USA og forkortet der. På vegne av operatøren av dette nettstedet vil Google bruke denne informasjonen med det formål å evaluere bruken av nettstedet ditt, samle rapporter om nettstedaktivitet og gi andre tjenester til web-operatører knyttet til nettstedaktivitet og internettbruk. IP-adressen som overføres av nettleseren din som en del av Google Analytics, er ikke kombinert med andre data fra Google. Du kan nekte bruken av informasjonskapsler ved å velge de riktige innstillingene i nettleseren din, men vær oppmerksom på at hvis du gjør dette, kan du ikke bruke full funksjonalitet på nettstedet. I tillegg kan du forhindre Google i å samle inn dataene som genereres av informasjonskapselen og relatert til bruken av nettstedet ditt (inkludert din IP-adresse) og Google fra å behandle disse dataene ved å laste ned og installere nettleserpluggen tilgjengelig under følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Du kan forhindre Google i å samle inn dataene som er generert av informasjonskapselen og relatert til bruken av nettstedet ditt (inkludert din IP-adresse) og fra å behandle disse dataene fra Google ved å laste ned og installere nettleserpluggen tilgjengelig under følgende link:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Vi har inngått en ordrekontrakt med Google   – GOOGLE ANALYTICS , som sikrer at personopplysningene behandles utelukkende i henhold til våre instruksjoner i Europa som regel. IP-anonymisering (IP-maskemetode) er aktivert på vårt nettsted, som automatisk anonymiserer IP-adressen.

Ytterligere informasjon om Google Analytics og databeskyttelse finner du på nettstedet: https://marketingplatform.google.com/about/

VII. Bruk av Facebook-plugin-moduler

Dette nettstedet bruker remarketingfunksjonen «Facebook piksler» av Facebook Inc. («Facebook»). Denne funksjonen brukes til å presentereinterest-related advertisements («Facebook Ads») til besøkende på dette nettstedet som en del av sitt besøk til det sosiale nettverketFacebook. Til dette formål ble remarketing-tagget av Facebook implementert på denne nettsiden. Denne taggen etablerer en direkte forbindelse til Facebook-serverne når du besøker nettstedet. Det forteller Facebook-serveren at du har besøkt dette nettstedet, og Facebook knytter denne informasjonen til din personlige Facebook-brukerkonto. For mer informasjon om Facebooks samling og bruk av denne informasjonen og dine rettigheter og valg om beskyttelse av personvernet i denne forbindelse, vennligst se Facebooks personvernerklæring på https://www.facebook.com/about/privacy/. Alternativt kan du deaktivere remarketingfunksjonen «Egendefinerte målgrupper» påhttps://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. Du må være logget inn på Facebook for å gjøre dette.

VIII. Bruk av Instagram Social Plug-ins

Vår nettside bruker sosiale plug-ins («Plug-ins») fra Instagram, som drives av Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA («Instagram»). Pluginene er merket med en Instagram-logo, for eksempel i form av et «Instagram-kamera». En oversikt over Instagram-programtilleggene og deres utseende finner du her:

http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges

Når du besøker en side på nettstedet vårt som inneholder en slik plugin, vil nettleseren din opprette en direkte forbindelse til Instagrams servere. Innholdet i plugin-modulen overføres av Instagram direkte til nettleseren din og integrert i siden du ser på. Denne integrasjonen gir Instagram informasjonen som nettleseren din har tilgang til på den aktuelle siden på nettstedet vårt, selv om du ikke har en Instagram-profil eller ikke er logget inn på Instagram. Denne informasjonen (inkludert din IP-adresse) overføres direkte fra nettleseren til en Instagram-server i USA og lagres der. Hvis du er logget inn på Instagram, kan Instagram direkte tilknytte ditt besøk til nettstedet vårt med Instagram-kontoen din. Hvis du samhandler med plugin-modulene, for eksempel ved å trykke på «Instagram» -knappen, sendes også informasjonen direkte til en server på Instagram og lagres der. Formålet med og omfanget av datainnsamlingen og videre behandling og bruk av dataene ved Instagram, samt dine relaterte rettigheter og personverninnstillinger, er beskrevet i Instagrams personvernerklæring:

https://help.instagram.com/155833707900388/

Hvis du ikke vil at Instagram skal knytte dataene samlet inn via vår nettside med Instagram-kontoen, må du logge deg ut av Instagram før du besøker nettstedet vårt. Du kan også helt forhindre lasting av Instagram-plugin-moduler med tilleggsprogrammer for nettleseren din, f.eks. med skriptblokkeren «NoScript» (http://noscript.net/).

 1. Bruk av YouTube-plugin-moduler

Vår nettside bruker pluginprogrammer fra YouTube-nettstedet som drives av Google. Nettstedet drives av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Når du besøker en av våre sider som har en YouTube-plugin, etableres en forbindelse til YouTube-serverne. YouTube-serveren blir informert om hvilke av sidene du har besøkt.

Hvis du er logget på YouTube-kontoen din, kan du aktivere YouTube til å koble surfingadferdene direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved å logge deg ut av YouTube-kontoen din.

For mer informasjon om håndtering av brukerdata, vennligst se YouTubes personvernpolicy på: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 1. Kontaktskjema og e-postkontakt
 2. Beskrivelse og omfang av databehandlingen

Det finnes et kontaktskjema på vår nettside, som kan brukes til elektronisk kontakt. Hvis en bruker benytter dette alternativet, blir dataene som er oppgitt i inngangsmasken, overført til oss og lagret. Disse personopplysninger er: For- og etternavn, e-postadresse, telefonnummer og brukerens land. I tillegg er datoen og tidspunktet for registreringen samlet under registreringsprosessen.

Ditt samtykke til dette vil bli innhentet for behandling av dataene som en del av sendingsprosessen, og det vil bli henvist til dette Personvernerklæring.

Alternativt kan du kontakte oss via e-postadressen som er oppgitt. I så fall vil personopplysningene til brukeren overføres med e-posten og lagres.

Dataene sendes ikke videre til tredjeparter i denne sammenheng. Dataene vil bli brukt utelukkende til behandling av samtalen.

 1. Rettslig grunnlag for databehandlingen

Rettsgrunnlaget for behandlingen av dataene er i henhold til art. 6. 1 a GDPR hvis brukeren har gitt sitt samtykke.

Det juridiske grunnlaget for behandling av dataene som sendes i løpet av å sende en e-post, er i henhold til art. 6. 1  f GDPR. Hvis formålet med e-postkontakten er å inngå en kontrakt, er tilleggsgrunnlaget for behandlingen i henhold til art. 6. 1 b GDPR.

 1. Formål med databehandlingen

Behandlingen av personopplysningene fra inngangsmasken er utelukkende for behandling av etablering av kontakt. Ved kontakt via e-post utgjør dette også den nødvendige legitime interessen i behandlingen av dataene.

De andre personopplysningene som behandles under sendingsprosessen, tjener til å forhindre misbruk av kontaktskjemaet og for å sikre sikkerheten til våre informasjonsteknologiske systemer.

 1. Varighet av lagring

Dataene blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålet de ble samlet inn. For de personlige dataene fra inngangsmasken til kontaktskjemaet og de som sendes via e-post, er dette tilfelle når den respektive samtalen med brukeren er avsluttet. Samtalen avsluttes når det kan utledes av omstendighetene at de aktuelle fakta er blitt klart avklart.

De ytterligere personopplysningene som skal samles under sendingsprosessen, slettes etter en periode på syv dager.

 1. Mulighet for motstand og fjerning

Brukeren har mulighet til å tilbakekalle samtykket til behandling av personopplysninger når som helst. Hvis brukeren kontakter oss via e-post ([email protected]), kan han til enhver tid motsette seg lagring av hans personopplysninger. I så fall kan samtalen ikke fortsette.

I dette tilfellet slettes alle personlige data som er lagret i forbindelse med etableringen av kontakten.

 1. Rettigheter til den registrerte

Hvis personopplysninger behandles av deg, er du registrert i GDPRs mening, og du har rett til følgende rettigheter i forhold til den behandlingsansvarlige:

 1. Right to informasjon

Du kan be om bekreftelse fra den behandlingsansvarlige om personopplysninger knyttet til deg blir behandlet av oss.

I tilfelle slike behandlinger, kan du be om følgende opplysninger fra den behandlingsansvarlige:

(1) Formålet med hvilke personopplysninger behandles

(2) Kategoriene av personopplysninger som skal behandles

(3) Mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene knyttet til deg har blitt eller vil bli overført;

(4) Den planlagte varigheten av lagring av personopplysningene som angår deg eller, hvis det ikke er mulig å gi spesifikk informasjon, i dette henseende, kriteriene for å bestemme lagringsperioden;

(5) Eksistensen av en rett til å få personopplysninger som angår deg rettet eller slettet, en rett til å begrense behandlingen som utføres av kontrolleren eller en rett til å motsette seg slik behandling.

(6) Eksistensen av klageadgang til en tilsynsmyndighet;

(7) All tilgjengelig informasjon om kilden til dataene, dersom personopplysningene ikke er innsamlet fra den registrerte;

(8) Eksistensen av enhver automatisert beslutningsprosess, inkludert profilering i samsvar med art. 22 (1) og (4) GDPR og – i hvert fall i disse tilfellene – enhver meningsfull informasjon om logikken som er involvert, og omfanget og påtenkte virkninger av slik behandling på den registrerte.

Du har rett til å be om informasjon om hvorvidt personopplysningene som gjelder deg, blir overført til et tredjeland eller til en internasjonal organisasjon. I denne sammenheng kan du be om å bli informert om aktuelle garantier i henhold til art. 46 GDPR i forbindelse med overføringen.

 1. Rett til korreksjon

Du har rett til å få dine personopplysninger rettet og / eller fullført av behandlingsansvarlig dersom personopplysningene som behandles angående deg, er unøyaktige eller ufullstendige. Den behandlingsansvarlige må utføre korreksjon umiddelbart.

 1. Rett til å begrense behandlingen

Under følgende betingelser kan du be om at behandlingen av dine personopplysninger skal begrenses:

(1) Hvis du bestrider at personopplysningene er korrekte og fullstendige som gjelder deg i en periode, vil dette tillate behandlingsansvarlige å kontrollere korrektheten av personopplysningene.

(2) Behandlingen er ulovlig og du nekter å slette personopplysningene og i stedet be om begrensning av bruken av personopplysningene;

(3) Kontrolleren trenger ikke lenger personopplysningene for behandlingens formål, men du trenger dem for påstand, hevde, utøve eller forsvar av rettslige krav, eller

(4) hvis du har protestert mot behandlingen i henhold til art. 21. 1 GDPR, og det er ennå ikke fastslått om de legitime grunnene til behandlingsansvarlige oppveier dine grunner.

Når behandlingen av personopplysningene som gjelder deg, er begrenset, kan slike opplysninger ikke behandles, med unntak av lagring, uten ditt samtykke eller med det formål å hevde, utøve eller forsvare rettigheter eller beskytte rettighetene til en annen naturlig eller juridisk person eller på grunn av en viktig offentlig interesse for unionen eller en medlemsstat.

Dersom begrensning av behandling er blitt begrenset i overensstemmelse med de ovennevnte forhold, vil man bli informert av behandlingsansvarlige før den begrensning løftes.

 1. Rett til å slette

(a) Plikt til å slette

Du kan be om at behandlingsansvarlige skal slette de personlige dataene som umiddelbart gjelder deg, og datastyreren er forpliktet til å slette disse dataene umiddelbart hvis en av følgende grunner gjelder:

(1) Personlige opplysninger som er knyttet til deg, skal ikke lenger være nødvendige for det formål de ble samlet inn eller på annen måte behandlet.

(2) Du tilbakekaller ditt samtykke til behandlingen i henhold til Art. 6. 1 a eller Art. 9. 2 a  GDPR var basert og det er ikke noe annet rettslig grunnlag for behandlingen.

(3) Du protesterer mot behandlingen i henhold til art. 21.1 GDPR og det er ingen tvingende grunner for behandlingen eller du motsetter seg behandlingen i henhold til Art. 21.2 GDPR.

(4) Personopplysningene om deg har blitt behandlet ulovlig.

(5) Sletting av dine personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse i henhold til unionsretten eller lovgivningen i medlemsstatene som kontrolleren er underlagt til.

(6) Personopplysningene knyttet til deg er innsamlet i forhold til informasjonssamfunnstjenester som tilbys i henhold til artikkel 8.1 GDPR.

 1. b) Informasjon til tredjepart

Hvis behandlingsansvarlige har gjort personopplysningene angående deg offentlig og er forpliktet til å slette dem i samsvar med Art. 17.1) GDPR skal han ta de nødvendige tiltakene, herunder tekniske tiltak, under hensyntagen til tilgjengelig teknologi og gjennomføringskostnader, for å informere de personene som er ansvarlige for databehandling som behandler personopplysninger som du, som den berørte personen, har bedt om å slette alle koblinger til disse personopplysningene eller kopier av disse personopplysningene.

 1. c) Unntak

Retten til å slette eksisterer ikke hvis behandlingen er nødvendig.

(1) Utøvelsen av ytringsfrihet og informasjonsfrihet;

(2) For å oppfylle enhver rettslig forpliktelse som behandlingen er underlagt i henhold til unionsloven eller av de medlemsstatene som kontrolleren er underlagt eller utfører en oppgave utført i offentlig interesse eller i utøvelsen av offisiell myndighet i kontrollenheten;

(3) Av hensyn til allmennhetens interesse på folkesundhetsområdet i henhold til art. 9. 2 h og samt Art. 9. 3 GDPR;

(4) For arkivformål i offentlig interesse, vitenskapelig eller historisk forskningsformål eller for statistiske formål i henhold med art. 89.1 GDPR, i den grad loven nevnt under a) sannsynligvis vil gjøre det umulig eller alvorlig forringe oppnåelsen av målene for slik behandling, eller

(5) Å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav.

 1. Rett til varsel

Hvis du har utøvd din rett til å rette opp, slette eller begrense behandlingen av dine personlige data mot behandlingsansvarlige, er sistnevnte forpliktet til å varsle alle mottakere til hvem personopplysningene om deg har blitt overført, om slik retting, slette eller begrensning, med mindre dette er umulig eller innebærer en uforholdsmessig innsats.

De skal ha rett i forhold til den ansvarlige for å bli informert om slike mottakere.

 1. Rett til dataoverførbarhet

Du har rett til å motta personopplysningene i et strukturert, felles og maskinlesbart format som gjelder deg, som du har gitt til den ansvarlige personen. I tillegg har du rett til å formidle disse dataene til en annen behandlingsansvarlig uten å bli hindret av den behandlingsansvarlige til hvem personopplysningene ble gitt, forutsatt at

(1) Behandling er basert på samtykke i henhold til art. 6.1 a GDPR eller Art. 9. 2 a GDPR eller på en kontrakt i henhold til art. 6.1 b GDPR og

(2) Behandlingen utføres ved hjelp av automatiserte midler.

Ved utøvelse av denne rett har du også rett til å be om at personopplysningene som gjelder deg, sendes direkte av den behandlingsansvarlige til en annen ansvarlig person, forutsatt at dette er teknisk mulig. Friheter og rettigheter til andre personer må ikke påvirkes av dette.

Retten til dataoverføring gjelder ikke for behandling av personopplysninger som er nødvendige for utførelsen av en oppgave som utføres av offentlig interesse eller i utøvelse av en offentlig myndighet fra den behandlingsansvarlige.

 1. Rett til innvending

Du har rett til å motsette til enhver tid til behandling av dine personopplysninger på grunnlag av Art. 6.1 e eller f GDPR; Dette gjelder også profilering basert på disse bestemmelsene.

Behandlingsansvarlige vil ikke lenger behandle personopplysningene knyttet til deg, med mindre han kan bevise overbevisende berettiget interesse for behandling som er verdig beskyttelse som overstiger dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen tjener til å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav.

Hvis personopplysningene som gjelder deg, behandles med henblikk på direkte reklame, har du rett til å til enhver tid motsette seg behandling av personopplysninger som gjelder deg med henblikk på slik reklame; Dette gjelder også profilering i den grad at det er knyttet til slik direkte reklame.

Hvis du protesterer mot behandlingen av dine personlige data for direkte markedsføring, vil de personlige dataene som gjelder deg, ikke lenger behandles for disse formålene.

Du har mulighet til å utøve din rett til innvendinger i forbindelse med bruken av informasjonssamfunnstjenester – uansett direktiv 2002/58 / EF – ved hjelp av automatiserte prosedyrer som bruker tekniske spesifikasjoner.

Innsigelsen kan deklareres uten form med emnet «Innvending» under angivelse av ditt navn og din adresse til oss og skal vurderes:

Medical Doctor European Real Estate Ltd

Yigal Alon 94 (Alon tower 2), Tel-Aviv, Israel

e-post: [email protected]

 1. Rett til å tilbakekalle samtykkeerklæringen i henhold til lov om databeskyttelse

Du har rett til å tilbakekalle samtykkeerklæringen din i henhold til lov om databeskyttelse når som helst. Tilbakekallingen av samtykket påvirker ikke lovligheten av behandlingen som utføres på grunnlag av samtykke til tilbakekallingen.

 1. Automatisert avgjørelse i individuelle tilfeller, inkludert profilering

Du har rett til ikke å bli underlagt noen beslutning basert utelukkende på automatisk behandling, inkludert profilering, som har noen lovlig effekt på deg eller tilsvarende påvirker deg. Dette gjelder ikke hvis avgjørelsen

1) Er nødvendig for å inngå eller utføre en kontrakt mellom deg og den behandlingsansvarlige,

(2) Er autorisert i henhold til lovgivningen i Unionen eller medlemsstatene som den behandlingsansvarlige er underlagt, og inneholder passende tiltak for å beskytte dine rettigheter og friheter og dine legitime interesser. eller

(3) Med ditt uttrykkelige samtykke.

Imidlertid kan disse vedtakene ikke være basert på spesielle kategorier av personopplysninger i henhold til Art. 9.1. GDPR, med mindre Art. 9. 2 a eller g GDPR gjelder og det er truffet passende tiltak for å beskytte rettighetene og frihetene samt dine legitime interesser.

I de tilfellene som er omtalt i (1) og (3), skal kontrolleren ta rimelige skritt for å beskytte rettighetene og frihetene og dine legitime interesser, herunder i det minste behandlingsansvarlige rett til å få inngripen fra en person til presentere sitt synspunkt og å bestride beslutningen.

 1. Retten til å appellere til en tilsynsmyndighet

Uten at det berører andre administrative eller rettslige forhold, har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet, særlig i din bostedsmedlemsstat, arbeidssted eller sted for antatt overtredelse, hvis du anser at behandlingen av din personlige data er i strid med GDPR

Tilsynsmyndigheten som klagen ble innlevert skal informere klageren om status og utfall av klagen, herunder muligheten for et rettsmiddel i henhold til Art. 78 GDPR

Questions?

Leave your details and we’ll get back to you  Skip to content