Legeeksamen og medisinstudier utenlands


Det kan være vanskelig å komme inn på legestudier i Norge, og mange som drømmer om å studere medisin og bli lege, veterinær, tannlege eller farmasøyt tvinges til å gi avkall på drømmene sine. For deg som ser medisinyrkene som ditt kall finnes det utmerkede alternativ for å studere medisin utenlands. I Europa tilbyr mange fremstående universiteter medisinutdannelse med meget høy standard, samtidig som opptakskravene er betydlig lavere enn i Norge. Disse universitene har programmer med medisinstudier utenlands på engelsk.

Nivået på studiene ved disse universitetene i Europa er meget høy, og en legeeksamen blir godkjent i hele Europa. Med en slik utdannelse kan du blant annet jobbe i Sverige, Norge, Tyskland, Frankrike, Nederland, og i Storbritannia.

I en artikkel som som ble publisert i NY Times i 2013 står det at “Leger, tannleger og farmasøyter med en medisinsk utdannelse i fra et godkjent universitet i Øst-Europa kan utføre yrkene sine i hele EU”.

Hvis du planlegger å komme tilbake til Norge og arbeide etterpå, får du en veldig god start når du har studert og har avlagt eksamen på et ledende universitet utenlands. Du kommer inn på rett vei, og kan starte din lange, givende og fremgangsrike karriere.