Formålet med det forberedende medisinske grunnkurset


Opptakskravene til medisinstudier i utlandet er vitnemål i fra videregående skole og godkjente opptaksprøver. Opptaksprøvene består av tester innen fagene biologi, kjemi, fysikk, anatomi og fysiologi. Mange fremtidige medisinstudenter som ønsker å studere i utlandet har ikke tilstrekkelig faglig kompetanse i disse fagene, og har problemer med å bestå opptaksprøvene for å studere medisin i utlandet.

ùüàûÜ ÜîÄëâë ÿöàÇä üÖëÆàÿ

M.D. International Studies’ forberedende medisinske grunnkurset er utviklet av Dr. Moshe Cohen, som har lang faglig og didaktisk erfaring. Den medisinske grunnkurset er tilpasset behovene til fremtidige medisinstudenter i utlandet og tilpasset opptakskravene til de ulike universitetene. Målet er å gi studentene et solid kunnskapsnivå og faglig forståelse innen fagene nevnt ovenfor, til å bestå opptaksprøvene og å studere medisin i utlandet ved det universitetet de ønsker.

Foreleserne på det forberedende medisinske grunnkurset er leger, medisinstudenter og helsepersonell, og det legges stor vekt på profesjonell og medisinsk orientert undervisning. Hele kurset undervises på engelsk for å styrke studentenes kjennskap til og forståelse av fagterminologien på universitetets språk. Videre er målet å formidle elevene ferdigheter og kunnskap som vil hjelpe medisinstudentene i utlandet de første pre-kliniske årene, som har vist seg å være de mest utfordrende.

Opp igjennom årene har mange studenter fullført M.D. International Studies forberedende medisinske grunnkurset, bestått opptaksprøver og kommet inn på medisinstudier i utlandet ved ledende universiteter. Avgangselever ved M.D. International Studies lykkes og utmerker seg å studere medisin fordi de har et solid kunnskapsgrunnlag etter å ha fullført det medisinske grunnkurset.