Bli lege – å oppfylle en drøm


classroom Din drøm er å bli lege. Å jobbe som lege, jobbe med mennesker, hjelpe syke så de blir friske.

Men inntil da, inntil du kan jobbe med det som er drømmen og kallet ditt her i livet, må du studere.

Du må lese medisin.

Veien er lang, men svært givende og tilfredsstillende. Du knytter nye kontakter og absorberer kunnskap for livet. Du har et mål som du vil oppnå, og som gir livet ditt mening og en hensikt.

Hvis du har bestemt deg for å bli lege, studere medisin i utlandet og ta en legeutdannelse ved et universitet i Europa, er det en veldig god begynnelse å ta det forberedende kurset på MDIS.

Her får du den kunnskapen du trenger for å komme inn på det universitet du ønsker, og det blir også enklere å komme seg i gjennom det første studieåret der du starter på legestudiet.

Studere medisin i utlandet

Studier i utlandet er en spennende, dynamisk og gripende reise. Det er også å bli lege.

I begynnelsen er alt nytt, man får nye venner, blir kjent med ny by, nytt land, man skal komme i orden der man skal bo og samtidig begynne å studere medisin og begynner veien til å bli lege! Når man vel er kommet i gang og har kommet inn i en slags rutine er livet som student enormt tilfredsstillende. Som så ofte her i livet blir man lykkeligst når man kan jobbe målrettet for noe og dessuten kan ha det gøy underveis!

Kontakt oss for en gratis konsultasjon! Vi gir mer enn gjerne råd og svarer på alle spørsmålene du måtte ha!

Hvis du fyller ut skjemaet nederst på siden så kontakter vi deg!